Popmaniac

PopManiac.dk

Definitioner: Aftalens parter "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til PopManiac.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. PopManiac.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation: På Popmaniac.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til PopManiac.dk via m[email protected]

Priser: Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte varer.

Bestilling: Præsentation af varer sammen med en pris på PopManiac.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra PopManiac.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til PopManiac.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og PopManiac.dk er først indgået, når PopManiac.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud. Vi forbeholder os ret til at afvise en bestilling, hvis betalingen på nogen måde synes mistænksom, eller køber ikke kan tilfredsstille eventuel fornøden sikkerhed. Vi forbeholder os ret til, at afvise ordrer/ordrelinier, såfrem vi ikke kan imødekomme det bestilte antal produkter. Vi tager altid kontakt til dig, såfrem vi ikke kan imødekomme den ønskede bestilling. Vi tager forbehold for fejl på lager og i priser samt leverandørsvigt.

Betaling: (Opdateret 25/09-2018) De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Izettle der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Din betaling bliver hævet, når din bestilling faktureres med henblik på afsendelse - Se dog reglerne for pre-orders længere nede.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation: PopManiac.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til PopManiac.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til PopManiac.dk inden rimelig tid. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Pre-order/bestillingsvare og betaling af disse.
For at leve op til Markedsføringslovens §1 og god skik fra forbrugerombudsmanden, gøres der opmærksom på at pre-order på PopManiac.dk sker mod forudbetaling. Derfor indgås der ved bestilling en udtrykkelig aftale mellem PopManiac og køber om dette.
Der vil under varen være opgivet et forventet leveringstidspunkt - Varen forventes på lager x mdr.
Varer på pre-order bestilles hjem i henhold til et specifikt ønske fra køber og kan ikke forventes på lager, hvis der ikke foretages bestilling
Pre-orders kan selvfølgelig fortrydes i henhold til købeloven.

Ansvarsfraskrivelse og garanti: PopManiac.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for PopManiac.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og PopManiac.dk. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for PopManiac.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. PopManiac.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret: Meddeler Kunden PopManiac.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler PopManiac.dk det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge PostNord - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med PostNord. Man kan ikke længere fortryde sit køb, ved at nægte at modtage forsendelsen. Køber betaler selv for, at sende varerne retur til PopManic. Varen skal senest 14 dage efter køber har oplyst, at fortrydelsesret vil anvendes, være modtaget hos PopManic

OBS - Hvis man bestiller en vare, hvor der er chance for en chase vare og chase muligheden eksempelvis er 1/6 og der bestilles 6 stk. for at sikre sig chasen, anses disse 6 som en enhed og kan kun returneres/fortryde købet hvis alle 6 inklusiv chase returneres (Dette gælder også ved andre sandsyneligheder for chase)

OBS - Varer undtaget fortrydelsesretten: Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, har fået et tydeligt personligt præg eller specifikt er betilt hjem på købers ønske,

Varens stand når du sender retur:

Som køber hæfter du for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Varer skal sendes retur til Popmaniacs ejer: PopManiac v/Mikkel Skyggelund, Ivar Huitfeldts Vej 14, 5220 Odense SØ

Leveringstider: Lager varer afsendes førstkommende tirsdag eller fredag alt efter dato for ordren, til køber med DAO eller GLS. Ved pre-order og bestillingsvarer varierer leveringstiderne, se cirka leveringstider på selve varen.

Fragt priser.

DAO til nærmeste udleveringssted - 29 kr.

GLS til nærmeste udleveringssted - 29 kr.


Forbehold for ændringer: PopManiac.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.